Thước Presidium điện tử

Ước tính được khối lượng (carat) từ kích thước (mm)

Độ chính xác: 0.01mm

Giới hạn đo: 25mm

0937 552 262