Kính EXPERT – Đánh giá giác cắt và ánh sáng của kim cương tròn

Kính EXPERT được sử dụng như một công cụ xác định độ đối xứng của kim cương, như Hearts and Arrows Viewer (nhưng H & A Viewer chỉ thể hiện tính cân đối của giác cắt). Ngoài ra kính EXPERT cũng có thể giúp chúng ta xác định độ sáng của kim cương; tức là sự phản xạ ánh sáng và độ rò rỉ cũng như độ tương phản của nó (có liên quan nhiều đến sự lấp lánh của viên kim cương).

0937 552 262