Hộp nữ trang H2

— Kích thước:
5 x 5 x 3cm hoặc 5 x 8.3 x 2.5cm dành cho nhẫn và khuyên tai nhỏ;
6.5 x 6.5 x 3.5cm hoặc 7.5 x 7.5 x 3.5cm hoặc 7 x 9 x 3.5cm dành cho nhẫn, dây chuyền mặt nhỏ, khuyên tai thông thường;
9 x 9 x 3cm hoặc 7 x 9 x 3cm hoặc 6.5 x 8.5 x 3.5cm dành cho hầu hết các loại khuyên tai, vòng tay và dây chuyền…

0937 552 262