Máy kiểm tra kim cương nhân tạo CVD/HPHT GLIS Mini

Dòng máy mini của Model GLIS 3.000

  • Điều khiển bằng điện thoại qua phần mềm GLIS do hãng viết ra (dòng lớn điều khiển bằng máy tính)
  • Vùng đo 5×6 cm (dòng lớn 7×10 cm)
  • Máy nhỏ gọn, xách tay dễ dàng (3kgs)
  • Kiểm tra được kim cương đã gắn hột và kim cương rời, kim cương trong bịch
  • Sử dụng dễ dàng với màn hình cảm ứng điện thoại
  • Kết quả chính xác, không khác biệt so với Model lớn
  • Do kích thước buồng đo nhỏ nên chỉ đo được sản phẩm kích thước nhỏ (nhẫn, bông, hột rời…)
0937 552 262