Máy kiểm tra và phân loại kim cương tấm AMS2

CÁC TÍNH NĂNG:
– Tỷ lệ phải kiểm tra lại thấp; kiểm tra cho cả CVD & HPHT.
– Tốc độ: lên đến 3.600 viên đá mỗi giờ.
– Vết cắt: tròn và nhiều hình dạng khác.
– Kích thước đá:

  • Tròn: 0,0032ct đến 0,2ct;
  • Hình dạng khác: 0,01ct đến 0,2ct.
0937 552 262