Hộp nữ trang H12

Hộp có chất liệu da pu cao cấp, bên trong lót nhung.

Đi kèm charm vương miện tạo điểm nhấn sang trọng.

H12-NN 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ : 5.7 x 5.8 x 5 (cm)
H12-N 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 : 6.5 x 6.5 x 5 (cm)
H12-DN 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐝𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐨̉ : 7.2 x 8.4 x 4 (cm)
H12-DD 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐝𝐚̂𝐲 𝐝𝐚̀𝐢 : 24 x 5.5 x 4 (cm)
H12-V 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 : 9.5 x 9.5 x 5.5 (cm)]
H12-DL 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐝𝐚̂𝐲 𝐥𝐨̛́𝐧 : 9.5 x 9.5 x 5.5 (cm)
H12-B 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐛𝐨̣̂ : 19.2 x 19.2 x 4 (cm)

0937 552 262