Bảng phân loại kim cương cầm tay của GIA

Bảng phân loại kim cương cầm tay của GIA có thể kiểm tra được Độ trong, Giác cắt và Màu sắc cũng như đường kính gần đúng của những viên kim cương tròn. Phù hợp để phân loại và kiểm tra kim cương hoặc đá màu.

Danh mục:
0937 552 262