Máy kiểm tra kim cương SYNTHdetect

SYNTHdetect giúp phân biệt KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN với KIM CƯƠNG NHÂN TẠO (CVD/HPHT) và các loại đá tổng hợp, mô phỏng giống kim cương (đá Moissanite; đá Cz;…v.v…)

  • Kiểm tra được khoảng 583 viên kim cương trong một giờ.
  • Phạm vi kiểm tra : đã rời màu từ D-J, kích thước từ 0.001ct đến 100ct và cả đá đã đính trên nữ trang.
  • Các chế độ xem khác nhau bao gồm : ánh sáng chiếu trắng, huỳnh quang, lân quang và thu phóng to nhỏ.
  • Kim cương màu Fancy sẽ dễ cho ra kết quả REFER.
  • Hai kết quả dễ dàng nhận biết : NATURAL (kim cương thiên nhiên) và REFER (các loại đá khác cần kiểm tra thêm).
0937 552 262