Hộp nữ trang cao cấp H23

Hộp nhẫn — 6 x 6.5 x 6.5 cm, 110g

Hộp dây nhỏ — 7 x 7 x 5 cm, 100g

Hộp vòng — 9 x 9 x 5 cm, 180g

Hộp dây dài — 22 x 5.5 x 3.5 cm, 200g

0937 552 262