Thiết bị kiểm tra kim cương GIA iD100

  • Nhận dạng kim cương không màu đến gần không màu
    MỚI: Hiện đã bao gồm nhận dạng kim cương từ xanh lam đến xanh lục và nâu
  • Nhận dạng tự động với kết quả trong <2 giây
  • Đọc kết quả dễ dàng; “Pass” (Đạt) hoặc “Refer” (Không đạt) là phải kiểm tra thêm
  • Kiểm tra cả kim cương đã gắn và kim cương rời có đường kính từ 0,9 mm trở lên (khoảng 0,005 carat)
  • Kích thước: 165mm x 200mm x 80mm
  • Trọng lượng: 1.02kg
0937 552 262