Bảng Flipchart về Birthstone của GIA

Tháng sinh của mỗi người sẽ ứng với một loại đá quý và mang một ý nghĩa khác nhau mà người ta thường gọi là birthstone

Danh mục:
0937 552 262