Lịch trưng bày 4Cs GIA

Sản phẩm này được thiết kế để giúp bạn thu hút khách hàng của mình về chất lượng kim cương, đồng thời giới thiệu cho khách hàng của bạn về tiêu chuẩn 4C của GIA và Hệ thống phân loại kim cương quốc tế.

Danh mục:
0937 552 262