Máy kiểm tra kim cương nhân tạo YEHUDA BIG SHERLOCK

Kiểm tra 108 chiếc nhẫn cùng lúc hoặc 60 chiếc nhẫn trên 5 giá đỡ xoay.
Có thể kiểm tra khoảng 1000 viên kim cương rời
Kích thước khu vực kiểm tra 8” x 11”
Chiều cao 4”

0937 552 262