Thước Presidium Computer

    Nhiều chế độ và nhiều vật liệu hơn (74 loại đá quý khác nhau).

    Độ chính xác 0.01mm

    Giới hạn đo: 25mm

    0937 552 262