Thước Presidium Computer

Nhiều chế độ và nhiều vật liệu hơn (74 loại đá quý khác nhau).

Độ chính xác 0.01mm

Giới hạn đo: 25mm

0937 552 262